ติวเตอร์จิ๊บ

จิ๊บ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สายวิทย์ – คณิต
3.35
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
วัสดุศาสตร์
3.07
คณิต อังกฤษ และการบ้านทั่วไป อนุบาล-มหาวิทยาลัย
ขึ้นกับลักษณะผู้เรียนเป็นหลัก ใจเย็น สอนช้าได้ ไวได้ ชอบสอบน้องที่อ่อนมากๆ เพื่อให้น้องเก่งขึ้น และสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองต่อไปได้
อนุบาล3 คณิต อังกฤษ และการบ้าน(สารสาสน์เอกตรา)เพื่อติวสอบเข้าป.1, ป.2-ป.6 ม.3 และม.5 คณิต อังกฤษ และการบ้าน (วัฒนาวิทยาลัย, พระหฤทัยคอนแวนต์(intensive), อัสสัมชัญคอนแวนต์, ราชินีบน, เซนต์โยเซฟบางนา(ep))
ว่ายน้ำ เปียโน(พื้นฐาน) ภาษาจีน เยอรมัน