ติวเตอร์จา

จา
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ท่ามะกาวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.6
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2.71
อนุบาล-มัธยมต้น
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิต
อ.2 สอนทั่วไปและการบ้าน
ป.1 ภาษาไทย
ป.5 สอนทั่วไปและการบ้าน
ป.6 คณิต-อังกฤษ
คัดไทย
วาดรูป
สนทนาอังกฤษเบื้องต้น