ติวเตอร์จอย

ติวเตอร์จอย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวัดระฆัง
สายวิทย์ – คณิต
3.60
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ธรรมศาสตร์
สหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
3.07
อนุบาล-ม.ต้น
เน้นความเข้าใจ มากกว่าการท่องจำ