ติวเตอร์กิ๊บ

ติวเตอร์กิ๊บ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.02
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ประยุกต์
3.02
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
คณิตศาสตร์ (ประถม – ม.ปลาย)
วิทยาศาสตร์ (ประถม – ม.ต้น)
ฟิสิกส์ – เคมี – ชีววิทยา (ม.ปลาย)
เน้นความเข้าใจและะประยุกต์ใช้ได้
>> ปี 2551 กวดเข้าม.1 รร.หอวัง (ติด 1 คน)
>> ปี 2552, สอนประจำคอร์สปิดเทอม สถาบัน I Can Read อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ คอร์ส
– วิทยาศาสตร์ ม.1-3
>> ปี 2555, สอนประจำคอร์สตัวต่อตัว โรงเรียนกวดวิชาบ้านขยันเรียน สาขาท่าข้าม (พระราม2) คอร์ส
– ฟิสิกส์ ม.5
>> ปี 2555, สอนประจำคอร์สปิดเทอม โรงเรียนกวดวิชาบ้านขยันเรียน สาขาสุขสันต์6(บางแค) คอร์ส
– วิทยาศาสตร์ ป.3-4
– วิทยาศาสตร์ ป.6
– วิทยาศาสตร์ ม.1-2
– วิทยาศาสตร์ ม.3 (ตัวต่อตัว)
– วิทยาศาสตร์ ม.3 สาธิตฯ (ตัวต่อตัว)
– เคมี ม.5
>> ปัจจุบัน คอร์สตัวต่อตัว
– กวดเข้า ม.4
– ฟิสิกส์ ม.5 (รร.หอวัง)
– คณิต ม.5 (รร.หอวัง)
>> ปัจจุบัน, สอนประจำคอร์สเปิดเทอม โรงเรียนกวดวิชาบ้านขยันเรียน สาขาท่าข้าม(พระราม2) คอร์ส
– วิทยาศาสตร์ ม.1-3
– คณิต ม.4
– ฟิสิกส์ ม.4
เล่นดนตรี คีย์บอร์ด, อูคูเลเล่