ติวเตอร์การ์ตูน

การ์ตูน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สายวิทย์ – คณิต
3.14
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
2.91
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ไทย สังคม ภาษาญี่ปุ่น Gat ไทย
สอนโดยให้เรียนรู้เทคนิคต่างๆใน การจำ สอนความคิดให้เป็นระบบ ให้คุ้นเคยจากการทำข้อสอบเก่า ข้อสอบย้อนหลัง ฝึกพัฒนาความคิด ให้เรียนรู้เข้าใจง่ายและนำไปปฎิบัติได้จริง ไม่ให้เด็กรู้สึกเบื่อกับวิชาที่เราสอน มีการให้การบ้านเพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่สอนเพื่อให้เกิดความเข้า ใจ เน้นการให้เด็กตั้งคำถามหาปัญหามากกว่าค้นหาคำตอบเพียงอย่างเดียว
สอนสังคม ป.6
สอนให้กับรุ่นน้องที่กำลังจะสอบเข้า
นาฎศิลป์ ขับเสภา