ติวเตอร์กาน

กาน
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนจุฬาภรปทุมธานี
สายวิทย์ – คณิต
3.8
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิศวกรรมมศาสตร์
วัดคุม
3.2
สอนวิชาฟิสิกส์
ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6
อุดมศึคกษาปี1 ปี2
พูดคุยเกี่ยวเนื่องกับวิชาฟิสิกส์และโจทย์
รับสอนติวนอกเวลาทำงาน มา15ปี