ติวเตอร์กวาง

ติวเตอร์กวาง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
islamic college of Thailand
สายวิทย์ – คณิต
3.44
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
Kasetsart University
Humanities
English
2.80
English
ทุกครั้งที่อธิบายแต่ละหัวข้อ มักจะทวนซ้ำในสิ่งที่ได้พูดไปแล้ว โดยให้น้องๆได้ลองตอบค่ะ ก่อนจะไปหัวข้ออื่นๆ เเละจะฝึกให้น้องๆได้ทำโจทย์จากข้อสอบเก่าๆ เพื่อที่ว่าจะได้คุ้นเคยกับประโยคและคำศัพย์ ทั้งยังเป็นการทำให้จำได้เร็วขึ้น เพราะได้เห็นศัพท์หรือประโยคที่คุ้นๆตามาบ้างแล้ว
เคยติวน้องม.ต้น และระดับมหาวิทยาลัยมาบ้างค่ะ