ค่าเรียน (Online)​

เรียนผ่าน Zoom Skype Line และอื่นๆ​

(เป็นการสอนสด แบบตัวต่อตัว ถามโต้ตอบได้ทันที)

หลักสูตรไทย ห้องปกติ​

ระดับชั้น (หลักสูตรไทย ห้องปกติ)

ค่าเรียนตัวต่อตัว

อนุบาล 1-3

200 บาท/ชั่วโมง

ประถม 1-6

200 บาท/ชั่วโมง

มัธยม 1-3

225 บาท/ชั่วโมง

มัธยม 4-6

250 บาท/ชั่วโมง

ติวเข้า ป.1

225 บาท/ชั่วโมง

ติวเข้า ม.1

250 บาท/ชั่วโมง

ติวเข้า ม.4

275 บาท/ชั่วโมง

TGAT TPAT A-level

300-350 บาท/ชั่วโมง

มหาวิทยาลัย

เริ่มต้น 300 บาท/ชั่วโมง

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น

เริ่มต้น 300 บาท/ชั่วโมง

หลักสูตร สสวท Gifted EP MEP 2ภาษา และอื่นๆ

ระดับชั้น (หลักสูตรพิเศษ เช่น สสวท Gifted EP MEP และอื่นๆ)

ค่าเรียนตัวต่อตัว

อนุบาล 1-3

250 บาท/ชั่วโมง

ประถม 1-6

250 บาท/ชั่วโมง

มัธยม 1-3

275 บาท/ชั่วโมง

มัธยม 4-6

300 บาท/ชั่วโมง

ติวเข้า ป.1

275 บาท/ชั่วโมง

ติวเข้า ม.1

300 บาท/ชั่วโมง

ติวเข้า ม.4

325 บาท/ชั่วโมง

มหาวิทยาลัย

เริ่มต้น 400 บาท/ชั่วโมง

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น

เริ่มต้น 300 บาท/ชั่วโมง

หลักสูตร Inter

ระดับชั้น (หลักสูตร Inter)

ค่าเรียนตัวต่อตัว

K 1-3

275บาท/ชั่วโมง

Grade 1-6

Year 1-6

300 บาท/ชั่วโมง

Grade 7-9

Year 7-9

325 บาท/ชั่วโมง

GED

350 บาท/ชั่วโมง

IGCSE

350 บาท/ชั่วโมง

A-level

450 บาท/ชั่วโมง

IB

450 บาท/ชั่วโมง

SAT

450 บาท/ชั่วโมง

SAT Subject

500 บาท/ชั่วโมง

วิชาระดับมหาวิทยาลัย
(เช่น Cal Stat Finance Account Economic)

เริ่มต้น 500 บาท/ชั่วโมง

อัตราค่าเรียนอาจเปลี่ยนแปลงตามคะแนนที่ต้องการ

สอบจุฬาฯ อินเตอร์

วิชาสอบจุฬาฯ อินเตอร์

ค่าเรียนตัวต่อตัว

CU-TEP

เริ่มต้น 400 บาท/ชั่วโมง

CU-AAT

450 บาท/ชั่วโมง

CU-ATS

500 บาท/ชั่วโมง

อัตราค่าเรียนอาจเปลี่ยนแปลงตามคะแนนที่ต้องการ

วิชาวัดทักษะภาษาอังกฤษ​

วิชาวัดทักษะภาษาอังกฤษ

ค่าเรียนตัวต่อตัว

IELTS

เริ่มต้น 350 บาท/ชั่วโมง

TOEIC

เริ่มต้น 350 บาท/ชั่วโมง

TOEFL

เริ่มต้น 350 บาท/ชั่วโมง

TU-GET

เริ่มต้น 350 บาท/ชั่วโมง

อัตราค่าเรียนอาจเปลี่ยนแปลงตามคะแนนที่ต้องการ