ครูสอนพิเศษภาษาไทยและสังคม

สอนพิเศษ IGCSE

ครูสอนพิเศษภาษาไทยและสังคม ทุกระดับชั้นจาดทีมสอนคุณภาพ และอาจารย์ของโรงเรียนประจำชื่อดัง ถ้าต้องการครูสอนพิเศษ ติวเข้า ม.1 ไม่ว่าวิชาไหน ระดับชั้นไหนเราเปิดรับสอนโดยติวเตอร์ที่มีความชำนานเฉพาะวิชา และมีประสบการณ์อย่างโชกโชนเพราะมีการสอนพิเศษเป็นประจำเพื่อให้น้องที่ต้องการเรียนพิเศษได้เรียนพิเศษบรรลุตามความตั้งใจ

ในหลักสูตรเพื่อเทียบวุฒิ ม.6 อย่าง GED หรือ IGCSE ก็ก็รับติว igcse พร้อมแนะการทำโจทย์ และหลักแกรมม่าอย่างถูกต้อง รวมถึงวิชาเลขที่เรามีสอนการวิเคราะห์โจทย์ที่มีรูปแบบการทำตายตัว
หลักสูตรพิเศษ
– ติวเข้าบดินทรเดชา
– ติวสอบเข้าม.1สาธิตปทุมวัน
– รับสอนพิเศษ เตรียมอุดม
– ติวเข้มสอนสถาน ที่เรียน smart1
– ภาษาไทยและสังคม ติวเข้า ม.1
– รับ สอน ภาษา อังกฤษ ที่ บ้าน
– ติว สอบ pat